Μοιράζοντας την Αγάπη του Θεού στους δρόμους μιας
πόλης της Βόρειας Αμερικής