The Family [ Home ]Reader's Corner: Main Page

Κεφάλαιο 29: Η Θεωρία του Κενού

(που επίσης ονομάζεται Θεωρία της Καταστροφής και της Ανοικοδόμησης)

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η εξέλιξη συνέβηκε κατά τη διάρκεια ενός τεράστιου χρονικού κενού ανάμεσα στα δύο πρώτα εδάφια του βιβλίου της Γένεσης. Αυτή η θεωρία έχει οχτώ βασικές υποθέσεις:

          Ο Θεός δημιούργησε τη Γη και τη ζωή.

          Ανάμεσα στο Γένεση 1:1 και στο Γένεση 1:2, έλαβε χώρα όλη η εξελικτική διαδικασία.

          Τα απολιθώματα είναι τα υπολείμματα ζώων και φυτών που εξελίχθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια και διατηρήθηκαν σε κοιτάσματα που έμειναν από τοπικές πλημμύρες, σε διαστήματα μερικές φορές εκατομμυρίων ετών.

          Όλα τα απολιθωμένα ζώα εξελίχθηκαν από άψυχη ύλη κατά τύχη, όπως ακριβώς διδάσκει η εξέλιξη—πρώτα τα μονοκύτταρα φυτά, μετά τα ασπόνδυλα ζώα, τα σπονδυλωτά ψάρια, τα αμφίβια, τα ερπετά και τελικά τα θηλαστικά.

          Τα θηλαστικά εξελίχθηκαν σε ένα είδος ανθρωποειδών πλασμάτων (μια προ-Αδαμιαία φυλή).

          Όλ’ αυτά τελείωσαν όταν ο Εωσφόρος (ή αλλιώς Σατανάς, ο Διάβολος) επαναστάτησε ενάντια στο Θεό και κατέπεσε στη γη.

          Το αποτέλεσμα της πτώσης του Σατανά ήταν ο παγκόσμιος κατακλυσμός (η πλημμύρα και η έκρηξη).

          Αυτός ο κατακλυσμός άφησε τη Γη όπως τη βρίσκουμε στo Γένεση 1:2, χωρίς μορφή και έρημη με σκοτάδι στο πρόσωπο της αβύσσου.

    Από θεολογικής απόψεως, αυτή η θεωρία στερείται θεμελίων. Οι υποστηρικτές της Θεωρίας του Κενού τα έχουν χάσει τόσο πολύ από την υποτιθέμενη ορθότητα της εξελικτικής θεωρίας ώστε έχουν προσπαθήσει να σώσουν την υπόληψη του Θεού και της Βίβλου, ο Θεός όμως δεν έχει ανάγκη τέτοιας βοήθειας.

Ξανά, το Γένεση 1:1-5 δηλώνει: “Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φως και έγεινε φως. Είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν και διεχώρισεν ο Θεός το φως από του σκότους. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως Ημέραν το δε σκότος εκάλεσε Νύκτα και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωί ημέρα πρώτη.”

Οι θεωρίες της θεϊστικής εξέλιξης είναι και επιστημονικά και θεολογικά αστήρικτες.

Αυτά όλα συνέβησαν την πρώτη ημέρα. Η Εβραϊκή λέξη γιόουμ στο αρχικό κείμενο σημαίνει: 1) από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του, 2) μια περίοδο 24 ωρών, 3) μια απροσδιόριστη περίοδο χρόνου που ορίζεται από έναν συνδυαζόμενο όρο (π.χ., “την ημέρα του πολέμου” [Ψαλμός 140:7]). Όμως τα συμφραζόμενα στο Γένεση 1:5 το κάνουν σαφές ότι ούτε ο ορισμός 1 ούτε ο ορισμός 2 ή 3 έχουν εφαρμογή επειδή περιορίζει το χρόνο μέσα στη χρονική περίοδο από ένα βράδυ και ένα πρωί. (Η Εβραϊκή ημέρα αρχίζει από το βράδυ και τελειώνει το επόμενο βράδυ, κι έτσι ο όρος βράδυ και πρωί είναι συνεπής με την Εβραϊκή χρήση του.) Και τελικά, όποτε η λέξη γιόουμ εμφανίζεται στη Βίβλο με τον προσδιορισμό ενός αριθμού, όπως “πρώτη” σ’ αυτό το παράδειγμα, σημαίνει μια περίοδο 24 ωρών.

Επίσης, όταν ο Θεός είχε τελειώσει τη Δημιουργία στο τέλος της έκτης ημέρας, το Γένεση 1:31 λέει, “Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε και ιδού ήσαν καλά λίαν και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωί ημέρα έκτη.” Επειδή όλα όσα έφτιαξε μέχρι αυτό το σημείο ήταν πολύ καλά, αυτό φαίνεται να τοποθετεί την πτώση του Σατανά και των αγγέλων του μετά από τη Εβδομάδα της Δημιουργίας—όχι πριν από αυτήν, όπως υποστηρίζεται από τη Θεωρία του Κενού.

Οι εξελικτικοί απορρίπτουν απόλυτα τη Θεωρία του Κενού επειδή οποιοσδήποτε κατακλυσμός (όπως μια παγκόσμια πυρηνική ή ηφαιστειακή έκρηξη) που θα άφηνε τη Γη “άμορφη και έρημη” και με “σκότος επί του προσώπου της αβύσσου” ουσιαστικά θα διέλυε το φλοιό της Γης και έτσι θα εξάλειφε όλες τις αποδείξεις προηγουμένων “γεωλογικών αιώνων,” που υποστηρίζουν ότι βρίσκονται μέσα στα ιζηματογενή αποθέματα με τα απολιθώματά τους. Κι έτσι η θεωρία του Κενού—που υποτίθεται ότι συμπεριλαμβάνει τους γεωλογικούς αιώνες—απαιτεί έναν κατακλυσμό που θα κατέστρεφε όλες τις αποδείξεις για τους γεωλογικούς αιώνες.1

Η Θεωρία του Κενού δεν ικανοποιεί ούτε τους δημιουργιστές ούτε τους εξελικτικούς.

Επόμενο Κεφάλαιο >>

[ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ] [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ]

Copyright © 2000 Aurora Production