The Family [ Home ]Reader's Corner: Main Page

Κεφάλαιο 31: Ο Κατακλυσμός

     Το επόμενο μεγάλο θέμα για το οποίο οι εξελικτικοί κάνουν μια εξαίρεση είναι η εξιστόρηση της Γένεσης στα κεφάλαια 6-9 για τον παγκόσμιο κατακλυσμό, που αποκαλείται κοινά Κατακλυσμός του Νώε. Είχε καλύψει όλο τον κόσμο; Υπάρχουν αποδείξεις σήμερα ότι ένας τέτοιος κατακλυσμός συνέβηκε κάποτε; Πώς θα μπορούσαν όλα εκείνα τα ζώα να χωρέσουν μέσα στην Κιβωτό;

Σύμφωνα με τη Γένεση η Κιβωτός είχε διαστάσεις 300 Χ 50 Χ 30 πήχεις (Γένεση 6:15), που είναι περίπου 140 Χ 23 Χ 13,5 μέτρα ή 459 Χ 75 Χ 44 πόδια. Η αναλογία του μήκους προς το πλάτος και προς το ύψος είναι 30:5:3. Δοκιμές πάνω σε μοντέλα της Κιβωτού που έγιναν με τις ακριβείς προδιαγραφές έχουν δείξει ότι θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς να ανατραπεί από κύματα ύψους μέχρι 200 πόδια (61 μέτρα), και ότι ακόμη κι αν έγερνε σε μια γωνία σχεδόν 90 μοιρών μπορούσε μετά να επανέλθει στα ίσια. Επειδή δεν ήταν σχεδιασμένη να πηγαίνει προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, δε χρειαζόταν κάποιο σύστημα προώθησης ή πηδαλίου. Απλώς χρειαζόταν να είναι πλεύσιμη και να παρέχει κατάλυμα για ένα χρόνο, και ο σχεδιασμός της ήταν τέλειος γι’ αυτό ακριβώς που αποτελούσε το σκοπό της.

Ο συνολικός όγκος της Κιβωτού ήταν 43.500 κυβικά μέτρα ή περίπου 1,5 εκατομμύρια κυβικά πόδια —ίσος με τον όγκο 522

κανονικών Αμερικάνικων σιδηροδρομικών βαγονιών μεταφοράς ζώων, που το καθένα τους μπορεί να χωρέσει 240 πρόβατα. Αυτό σημαίνει ότι η Κιβωτός θα μπορούσε να χωρέσει πάνω από 125,000 ζώα, αν το μέσο μέγεθος ήταν ίσο με ενός προβάτου.

Η Βίβλος λέει ότι ο Νώε πήρε δυο από κάθε “είδος” ζώων, πτηνών και ερπετών, εκτός από όταν ήταν “καθαρά” ζώα από τα οποία έπαιρνε επτά. (Υπάρχει κάποια διαφωνία για το αν ήταν επτά ζεύγη ή απλώς επτά συνολικά.)

Έτσι λοιπόν τι είναι ένα “είδος” στη Βίβλο; Ο καλύτερος σύγχρονος ζωολογικός όρος γι’ αυτό είναι “γένος”{στον πληθυντικό είναι “γένη”}. Αυτός είναι ένας γενικότερος όρος απ’ ότι ο σύγχρονος ζωολογικός όρος “είδος.” Τα ζώα μέσα σ’ ένα είδος μπορούν να ζευγαρώνουν και να παράγουν γόνιμους απογόνους, ενώ εκείνα μέσα σ’ ένα γένος μπορούν να ζευγαρώσουν και να παράγουν απογόνους αλλά αυτοί μπορεί να είναι ή να μην είναι γόνιμοι. Για παράδειγμα, οι ζέβρες, τα γαϊδούρια και τα άλογα είναι όλα από το ίδιο γένος, αλλά αν διασταυρωθούν, οι απόγονοί τους, όπως τα μουλάρια, είναι στείροι.

Πιστεύεται ότι κάθε γένος είχε έναν αρχικό γονέα από τον οποίο κατάγεται η ποικιλία των ειδών και των γενών, μέσα από τη διαδικασία της μικροεξέλιξης. Για παράδειγμα, όλα τα κατοικίδια βοοειδή κατάγονται από τους βόνασους που με τη σειρά τους μπορεί να κατάγονται από έναν κοινό βοοειδή πρόγονο που μοιράζονται με τους βίσονες και τις πολλές ποικιλίες των βουβάλων.

Υπάρχουν 8000 γένη που έχουν ταυτοποιηθεί συμπεριλαμβανομένων και των αφανισμένων. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν γύρω στα 16000 ζώα, πτηνά και ερπετά μέσα στην Κιβωτό. (Ο μεγαλύτερος αριθμός—επτά ή επτά ζεύγη —καθαρών ζώων θα είχε πολύ μικρή επίδραση σ’ αυτό το σύνολο επειδή ο αριθμός των καθαρών ζώων που ταιριάζουν στα κριτήρια που βρίσκονται στο 14 κεφάλαιο του Δευτερονομίου θα ήταν αρκετά μικρός.)

Υπήρχε άφθονος χώρος για όλα τα ζώα στην Κιβωτό του Νώε.

Ο Νώε δε χρειαζόταν να πάρει θαλάσσια ζώα ή ψάρια επειδή αρκετά από αυτά θα επιβίωναν ακόμα και στις θυελλώδεις συνθήκες του Κατακλυσμού. Επίσης δεν είχε οδηγίες να πάρει έντομα, όμως αυτό το τεράστιο θηριοτροφείο που επέπλεε αναμφίβολα προσέλκυε άφθονες ποσότητες εντόμων, ακόμα και σαν ανεπιθύμητους επισκέπτες. Το πιο πιθανό είναι ότι επέζησαν πάνω στη βλάστηση που επέπλεε. Η Βίβλος είναι σαφής ότι εκτός από αυτά που ήταν στην Κιβωτό, όλα τα πλάσματα που “είχαν πνοή ζωής στα ρουθούνια τους” χάθηκαν στον Κατακλυσμό. Ούτε τα έντομα, ούτε τα ψάρια αναπνέουν με ρουθούνια, κι έτσι το υπονοούμενο είναι ότι μερικοί από αυτούς τους τύπους πλασμάτων επέζησαν.

Υπάρχει επίσης το ερώτημα των πολύ μεγάλων ζώων, όπως των δεινοσαύρων ή ακόμα και των ελεφάντων. Πώς μπήκαν μέσα στην Κιβωτό; Δεν υπάρχει αναφορά ότι ο Νώε πήρε τέλεια ανεπτυγμένα ενήλικα ζώα μέσα στην Κιβωτό. Οι περισσότεροι ειδικοί ζωολόγοι λένε ότι τα νεαρά ζώα είναι πιο εύκολο να τα χειριστεί κανείς, κι έτσι θα φαινόταν λογικό για το Νώε να πάρει ζώα στην εφηβεία τους ή ακόμη και πιο νεαρά. Αν έχουν έτσι τα πράγματα, τότε μόνο το 10% των ζώων θα ήταν μεγαλύτερα από το πρόβατο. Κι έτσι η Κιβωτός θα μπορούσε θεωρητικά να χωρέσει πάνω από 125.000 ζώα στο μέγεθος του προβάτου και μια και μόνο μέχρι 16.000 πλάσματα μπορεί να είχαν επιβιβαστεί, υπήρχε άφθονος χώρος γι’ αυτά και για αρκετή τροφή για να τα βόσκει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους—περίπου 375 μέρες.1 Το 7ο κεφάλαιο της Γένεσης περιγράφει τον Κατακλυσμό ως εξής:

Tο εξακοσιοστόν έτος της ζωής του Νώε τον δεύτερον μήνα την δεκάτην έβδομην ημέραν του μηνός ταύτην την ημέραν εσχίσθησαν πάσαι αι πηγαί της μεγάλης αβύσσου και οι καταρράκται των ουρανών ηνοίχθησαν. Kαι έγεινεν ο υετός επί της γης τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας. .. . Και έγεινεν ο κατακλυσμός τεσσαράκοντα ημέρας επί της γης, και επληθύνθησαν τα ύδατα, και εσήκωσαν την Κιβωτόν, και υψώθη επί της γής,και η Κιβωτός εφέρετο επι της επιφανείας των υδάτων. Και τα ύδατα υπερεκραταιούντο σφόδρα επί της γης και εσκεπάσθησαν πάντα τα όρη τα υψηλά τα υποκάτω παντός του ουρανού. Δεκαπέντε πήχας υπεράνω υψώθησαν τα ύδατα και εσκεπάσθησαν τα όρη…. ...Και εκραταιούντο τα ύδατα επί της γης εκατόν πεντήκοντα ημέρας. (Γένεση 7:11-12,17-20,24.)

Πρώτα, σχίστηκαν οι πηγές της μεγάλης αβύσσου. Είτε υπήρχαν τεράστιες ποσότητες νερού παγιδευμένες κάτω από την επιφάνεια της γης που απελευθερώθηκαν, είτε αν μια πελώρια ανοδική κίνηση του πυθμένα του ωκεανού προκάλεσε μια μεγάλη ποσότητα νερού των ωκεανών να χυθεί πάνω στην ξηρά, δεν το γνωρίζουμε. Ένα πρόσφατα αναπτυγμένο επιστημονικό μοντέλο που ονομάζεται Καταστροφικές Τεκτονικές Πλάκες υποστηρίζει ότι ήταν οι έντονες και βίαιες κινήσεις των τεκτονικών πλακών2 που έφεραν σαν αποτέλεσμα την παγκόσμια καταστροφή του Κατακλυσμού.

1 Για μια ολοκληρωμένη μελέτη πάνω στην Κιβωτό του Νώε, βλέπε John Woodmorappe’s Noah s Ark: A Feasibility Study, Institute for Creation Research (1996). 2 τεκτονική πλάκα: ένα κομμάτι του φλοιού της Γης που κινείται σχετικά με άλλες πλάκες και χαρακτηρίζεται από ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα στην περίμετρό του.

Αυτό το μοντέλο ακόμη υποστηρίζει ότι υπήρχε επίσης ηφαιστειακή δραστηριότητα, ειδικά μέσα στον ωκεανό. Αυτό θα έστελνε πάρα πολύ νερό στην ατμόσφαιρα που πραγματικά θα είχε σαν αποτέλεσμα την 40-ήμερη βροχόπτωση που περιγράφεται στη Γένεση. Τελικά όλες αυτές οι μεταβολές θα είχαν προκαλέσει τα υψηλά όρη να προωθηθούν προς τα επάνω, τον πυθμένα του ωκεανού να βουλιάξει, και τα νερά που είχαν αρχικά καλύψει τα ψηλότερα βουνά της προκατακλυσμικής Γης να υποχωρήσουν και να γεμίσουν τους νέους ωκεανούς που δημιουργήθηκαν από τις μετακινήσεις.


Το ότι ο Κατακλυσμός του Νώε ήταν παγκόσμιος και συνέβηκε όπως τον περιγράφει η Γένεση είναι επιστημονικά εφικτός.

Αν τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας της σημερινής Γη είχαν ισοπεδωθεί ολοκληρωτικά, το νερό θα κάλυπτε την υδρόγειο σε ένα βάθος 2,7 χιλιομέτρων (1,7 μιλίων). Προφανώς αυτό δεν θα κάλυπτε τα ψηλά όρη που υπάρχουν σήμερα, όπως το Όρος Έβερεστ. Τα Ιμαλάια, καθώς επίσης και πολλές άλλες οροσειρές, παρέχουν καθαρές αποδείξεις ότι έχουν προωθηθεί προς τα επάνω μετά από την εναπόθεση ιζημάτων που περιέχουν απολιθώματα, πράγμα που είναι συνεπές με τη θεωρία των καταστροφικών τεκτονικών πλακών σε σχέση με τον Κατακλυσμό. Εικάζεται ότι οι επτά ήπειροι που έχουμε τώρα σχηματίστηκαν την ίδια εποχή. Μελλοντικές έρευνες μπορεί είτε να επαληθεύσουν είτε να διαψεύσουν αυτή τη θεωρία, όμως το μοντέλο των καταστροφικών τεκτονικών πλακών έρχεται όσο πιο κοντά γίνεται στη αιτιολόγηση όλων αυτών των αποδεικτικών στοιχείων.1

Έτσι λοιπόν ήταν δυνατόν να συμβεί ο Κατακλυσμός; Η επιστήμη λέει ότι ήταν.

 

 1Μια αυστηρή εξέταση αυτής της θεωρίας μπορεί να βρεθεί στο http://www.icr.org/research/as/platetectonics.html και στο http://www.creationinthecrossfire.com/documents/CatastrophicPlates1/ CatastrophicPlates1.htm)

Επόμενο Κεφάλαιο >>

[ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ] [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ]

Copyright © 2000 Aurora Production